گانودرما و ام اس

گانودرما و ام اس

ام اس نام بیماری است که به آرامی شروع شده و رفته رفته شدت پیدا میکند و شرایط زندگی را برای فرد مبتلا سخت تر و سخت تر میکند این بیماری در دسته ی بیماری های خود ایمنی قرار میگیرد که امروزه افراد بسیاری در دنیا چه پیر و چه جوان درگیر این بیماری هستند[…]