گانودرما و بیخوابی

گانودرما و بیخوابی

بیخوابی یکی از مشکلات شایع در بین جوامع صنعتی و ماشینی مدرن امروزی بوده که بسیاری به آن دچار هستند، و امروزه عوامل بسیاری بر کیفیت و اندازه مناسب خوابیدن در انسان موثر بوده و متواند باعث به وجود آمدن بیخوابی در افراد مختلف شود. در ادامه به بررسی گانودرما و بیخوابی میپردازیم، با دلایل[…]