گانودرما و سردرد

گانودرما و سردرد

سردرد در دنیای مدرن امروزی به عنوان یکی از جدی ترین موضوعات و چالشها ی رایج در حوزه ی سلامت مطرح میباشد. که تقریبا همه ی ما در طول زندگیمان به شکلهای گوناگون آن را تجربه کرده ایم. در ادامه با سردرد و انواع مختلف آن بیشتر آشنا شده و به بررسی گانودرما و سردرد[…]