گانودرما و ورزش

گانودرما و ورزش

در دنیای پر از آلاینده ی امروز ما، از مواد غذایی نامناسب و پر از مواد افزودنی گرفته تا شرایط زیست محیطی و شهرهای محل زندگیمان که همگی مملو از این آلودگی ها و سموم مختلف هستند شاید یکی از موثرترین راهها برای غلبه بر این شرایط نابسمان و افزایش سلامتی انجام فعالیت های بدنی[…]