گانودرما و پارکینسون

گانودرما و پارکینسون

بیماری پارکینسون از جمله بیماریهایی است که پیشگیری از عدم ابتلا به آن بسیار مهم تر از درمان آن میباشد چرا که برای آن درمان قطعی وجود ندارد و اکثر روشهای موجود بیماری را کنترل کرده و مانع از پیشرفت آن میشود. در ادامه به بررسی گانودرما و پارکینسون پرداخته و با نحوه ی تاثیر[…]