گانودرما و پسوریازیس

گانودرما و پسوریازیس

 لکه های قرمز رنگ و زائده های فلس مانند نقره ای ایجاد شده در نقاط مختلف بدن، خارش ها و التهابات پوستی مداوم که منجر به بی خوابی های شبانه و کلافگی در طول روز میشوند و خشکی بیش از حد پوست اینها آزاردهنده ترین نشانه های بیماری پسوریازیس هستند.بیماری پسوریازیس از جمله بیماریهایی است[…]