گانودرما و پیسی

گانودرما و پیسی

بیماری پیسی از جمله بیماری های پوستی میباشد که در دسته ی بیماری های خود ایمنی قرار میگیرد که امروزه افراد بسیاری در دنیا درگیر این بیماری هستند و چون این بیماری مستقیما بر روی ظاهر افراد مبتلا اثر می گذارد عمدتا باعث به وجود آمد حساسیتهایی میشود که خود میتواند زمینه ی پیشرفت بیماری[…]